Nawigacja

 • Znalezione obrazy dla zapytania Przedszkolaki gif

  Dyrektor i grono pedagogiczne ZSP we Wroninie

  składają serdeczne wyrazy podziękowania przedsiębiorstwu

  KAUFLAND 

  za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako

  wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

  W imieniu naszej placówki i jej wychowanków

  pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną

  pomoc i życzliwość.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  ul. Kościelna 1

  47-260 Polska Cerekiew • 077/4802730


Galeria zdjęć