Nawigacja

Pedagog szkolny Narkotyki i Dopalacze Alkoholizm Dopalacze Koronawirus CIEKAWE INFORMACJE DLA RODZICÓW EDUKACJA ZDALNA CIEKAWOSTkI DLA UCZNIÓW ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY ONLINE ANKIETA - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI ANKIETY BADAJĄCE RELACJE POMIĘDZY NAUCZYCIELAMI I UCZNIAMI ANKIETA - POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY ANKIETA DLA RODZICÓW BADAJĄCA SKUTKI EDUKACJI ZDALNEJ ANKIETA DLA NAUCZYCIELI - POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY WAŻNE NUMERY TELEFONÓW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI ANKIETA - DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 2022/23

PEDAGOG

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY ONLINE

Anonimowa skrzynka na sygnały alarmowe

  • Szanowni Państwo  w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w zwiazku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę miedzy szkołą a rodzicami, utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY,  która będzie działała online.

 

Formuła funkcjonowania  anonimowej skrzynki na sygnały

Anonimowa skrzynka na sygnały to formuła umożliwiająca rodzicom i uczniom sygnalizowanie zagrożeń, nieprawidłowości – potencjalnych niebezpieczeństw, potrzeb w zakresie profilaktyki. Skrzynka na sygnały w czasie zdalnej nauki będzie funkcjonowała online. Skrzynka raz w tygodniu będzie sprawdzana przez pedagoga szkolnego.

 

Anonimowa skrzynka na sygnały – Szkoła podstawowa nr 29 w Katowicach

         SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    ul. Kościelna 1

    47-260 Polska Cerekiew  • 077/4802730


Galeria zdjęć