Nawigacja

RODO

Nagłówek

Administrator Danych Osobowych: Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wroninie, Wronin ul. Kościelna 1  47 - 260 Polska Cerekiew, tel. 77 4802730, pspwronin@poczta.onet.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Iwona Konieczna, kontakt: Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wroninie, Wronin ul. Kościelna 1, 47 - 260 Polska Certekiew, tel. 77 4802730, pspwronin@poczta.onet.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Zespół Szkolno - Przedszkoly we Wroninie z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 47 - 260 Polska Cerekiew,
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wroninie powołał inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 774802730, e - mail: pspwronin@poczta.onet.pl
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi lub innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wroninie,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyzcznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  ul. Kościelna 1

  47-260 Polska Cerekiew • 077/4802730


Galeria zdjęć