Nawigacja

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI

Nagłówek

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż decyzją Wójta Gminy Polska Cerekiew, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020  placówki  na terenie Gminy Polska Cerekiew w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą pełniły dyżury w następującej kolejności: 

Publiczne Przedszkole w Polskiej Cerekwi – trzy tygodnie od 29.  czerwca do 17. lipca 2020r.  

Przedszkole Publiczne we Wroninie – trzy tygodnie od 20. lipca do 07. sierpnia 2020 r. 

Oddział w Zakrzowie – trzy tygodnie od 10. sierpnia do 31. sierpnia 2020 r.

Obecna sytuacja jest trudna i wyjątkowa, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów wszystkie placówki będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa opracowanymi na podstawie  Wytycznych GIS. W obecnej sytuacji nie przewiduje się okresu adaptacyjnego.

W przypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ. 

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola. 

Z uwagi na odpowiednie zaplanowanie pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym prosimy Rodziców o terminowe wypełnienie dokumentów i odesłanie ich na wskazany adres.

E-mail szkoły:

pspwronin@poczta.onet.pl

w  terminie od 15. czerwca do 19. czerwca 2020 r.

W czasie zapisywania dzieci do przedszkola na okres wakacyjny obowiązują wszystkie procedury ujęte w dokumencie i zamieszczone na stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wroninie.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE  W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie:

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_WAKACJE.docx

Załącznik nr 1:

Zalacznik_nr_1_-Oswiadczenie_dla_rodzica.doc

Załącznik nr 2:

Zalacznik_nr_2_-_Deklaracja_-_Zajecia_opiekuncze_w_Przedszkolu_lub_Szkole.doc

Przedszkole Publiczne we Wroninie nie prowadzi zapisów dzieci do przedszkola w Polskiej Cerekwi i Zakrzowie. Proszę kontaktować się osobiście z placówką:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi, tel. 077/4802660

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    ul. Kościelna 1

    47-260 Polska Cerekiew  • 077/4802730


Galeria zdjęć