Nawigacja

Wiadomości różne Patron Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie - Mikołaj Kopernik Informacje dla Rodziców Informacje dla uczniów Archiwum Koncepcja Pracy Szkoły Rozkład lekcji i przerw Kalendarz roku szkolnego Fascynujący Świat Nauki i Technologii Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Akademia Kompetencji

Aktualności

Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA

PRACY

SZKOŁY

NA LATA 2017-2022

 

 

Motto:

Szkoła to nasz wspólny dom…

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa,

ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz.

 

J. W. Dawid

 

 

 

WIZJA

 1. Silnie związana ze środowiskiem lokalnym.
 2. Respektująca potrzeby edukacyjne środowiska.
 3. W realizacji programów dominują aktywne metody nauczania.
 4. Rada pedagogiczna wspólnie z dyrekcją pracuje nad rozwojem organizacyjnym szkoły.
 5. Nowocześnie administrowana.

 

 

 

MISJA

 1. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
 2. Nieustannie wspieramy każdego ucznia, by mógł się on harmonijnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami.
 3. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.
 4. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
 5. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który będzie umiał:
  •  znaleźć sens swego istnienia;
  • odróżnić dobro od zła;
  • szanować godność osoby ludzkiej;
  • odrzucić przemoc i agresję;
  • dbać o zdrowie własne i innych, a uzależnienia i nałogi będą mu obce;
  • racjonalnie wykorzystać swój czas wolny;
  • żyć w zgodzie z przyrodą jako dobrem niepowtarzalnym;
 6. Nauczymy wychowanka współpracy i  współdziałania  w grupie,  zespole, społeczeństwie.
 7. Przekonamy uczniów, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

 

 

 

 

CELE:

 1. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.
 2. Podniesienie standardu nauczania i uczenia się.
 3. Rozwijanie technologii informatycznej.
 4. Kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju.
 5. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.
 6. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
 7. Rozwijanie postawy szacunku dla dobra, prawdy i piękna w świecie i człowieku.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  ul. Kościelna 1

  47-260 Polska Cerekiew • 077/4802730


Galeria zdjęć