Nawigacja

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM WE WRONINIE W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

Nagłówek

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

PROCEDURY_BEZPIECZENSTWA_-_PSP_WRONIN.doc

PROCEDURY_BEZPIECZENSTWA_PP_WRONIN.doc

Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych.pdf

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM WE WRONINIE

W OKRESIE PANDEMII COVID - 19

Procedury_Bezpieczenstwa_-_Zespol_Szkolno-Przedszkolny_we_Wroninie.doc

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Zalacznik_nr_1_-Oswiadczenie_dla_rodzica.doc

ZAŁĄCZNIK nr 2 DEKLARACJA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Zalacznik_nr_2_-_Deklaracja_-_Zajecia_opiekuncze_w_Przedszkolu_lub_Szkole.doc

ZAŁĄCZNIK nr 3 ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIEKA W KONSULTACJACH PRZEDMIOTOWYCH

Zalacznik_nr_3_-_Zgoda_-_Konsultacje.doc

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    ul. Kościelna 1

    47-260 Polska Cerekiew  • 077/4802730


Galeria zdjęć