Nawigacja

O przedszkolu

Opłaty

Obrazy ("Polskie Pieniądze") — zdjęcia, wektory i wideo bez ...

Opłaty :

 

Odpłatność za przedszkole jest dokonywana u Pani intendentki do 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu korzystania ze świadczeń opiekuńczo - wychowawczych (za wyjątkiem m-ca grudnia, kiedy to opłatę należy uiścić dwa razy, do 10 grudnia - za miesiąc listopad i do 20 grudnia - za m-c grudzień, ze względu na rozliczenie roczne).

 

Opłaty za przedszkole można wpłacać na konto, po otrzymaniu rozliczenia za dany miesiąc.

Nr konta 24 8882 1016 2002 0041 3161 0001

 

Pamiętajcie drodzy rodzice,  aby informować nas o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi :

8.00 - 13.00 pobyt bezpłatny

7.00 - 8.00 i 13.00 - 16.00 za każdą rozpoczętą godzinę 1.30 zł (za wyjątkiem dzieci sześcioletnich)

Opłata ta podlega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (co najmniej 1 dzień)

 

Odpłatność za wyżywienie za 1 dzień wynosi :

9 zł za 3 posiłki

6,50 zł za 2 posiłki

Za zgłoszeną nieobecność dziecka, trwającą nieprzerwanie dłużej niż 3 dni, przysługuje zwrot opłaty w wysokości dziennej stawki.

Dzieci mogą być odebrane  z przedszkola wyłącznie przez osoby dorosłe (rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców).

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    ul. Kościelna 1

    47-260 Polska Cerekiew  • 077/4802730


Galeria zdjęć